Ihmiset

Suvi Poutiainen

040 7628 268, suvi.poutiainen@prolaki.fi

Lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, oikeustieteen maisteri

Minulle on tärkeää ajaa sinun etuasi ja tarttua heti toimeen. Olen toinen yrityksemme perustajaosakkaista.

Olen valmistunut vuonna 2007 ja ennen omaa yritystämme toimin mm. lakimiesesittelijänä tuomioistuimessa sekä lastenvalvojana. Minulla on runsaasti kokemusta mm. seuraavista asioista:

 • Perintöoikeus
 • Lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
 • Isyysasiat
 • Avio- ja avoliittoihin sekä eroihin liittyvät oikeudelliset asiat
 • Työoikeus
 • Asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat
 • Taloyhtiöiden ja osakkaiden oikeus
 • Yhdistysoikeus
 • Lähestymiskiellot
 • Rikoksen uhrin avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynneissä

Kaisu Terkki

040 937 9990, kaisu.terkki@prolaki.fi

Varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, oikeustieteen maisteri

Minut tunnetaan hyvänä kuuntelijana ja ripeästi toimeen tarttuvana ammattilaisena. Erityisalaani ovat perintö- ja kiinteistöoikeudelliset asiat sekä rikosasiat.

Olen valmistunut vuonna 2005 ja työskennellyt mm. pankissa sekä Maanmittauslaitoksella kiinteistöoikeudellisten asioiden johtavana asiantuntijana. Hoidan seuraavia asioita:

 • Asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat
 • Taloyhtiöiden ja osakkaiden oikeus
 • Velkomus- ja vuokraoikeus
 • Kiinteistöasiat
 • Lähestymiskiellot
 • Rikosasiat
 • Lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
 • Perintöoikeus
 • Avio- ja avoliittoihin sekä eroihin liittyvät oikeudelliset asiat

Johanna Reen

0400 491 512, johanna.reen@prolaki.fi

Varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, oikeustieteen maisteri

Pistän itseni likoon jokaisen asiakkaani puolesta ja haluan, että voit luottaa minuun 100-prosenttisesti. Olen toinen yrityksemme perustajaosakkaista ja hoidan monenlaisia riita-asioita. Olen valmistunut vuonna 2005 ja työskennellyt mm. käräjäoikeudessa ja Suomen Kiinteistöliitossa.

Hoidan yrityksessämme mm. seuraavanlaisia asioita:

 • Asunto-osakeyhtiöoikeudelliset asiat
 • Taloyhtiöiden ja osakkaiden oikeus
 • Lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
 • Perintöoikeus
 • Avio- ja avoliittoihin sekä eroihin liittyvät oikeudelliset asiat
 • Velkomus- ja vuokraoikeus
 • Työoikeus
 • Julkiset hankinnat
 • Riita-asiat

Fida Hairetdin

040 359 3327, fida.hairetdin@prolaki.fi

Lakimies, OTM

Olen helposti lähestyttävä  ja työssäni pidän huolta siitä, että asiakkaani oikeusturva toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla – työkokemukseni oikeusaputoimistosta on tähän erinomainen tausta. Työskentelytapani on ratkaisukeskeinen: tartun asiakkaan ongelmaan ja yhdessä löydämme parhaan mahdollisen ratkaisun ja tavat sen saavuttamiseen.

Palvelen asiakkaitamme mm. seuraavissa:

 • Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat sekä niihin liittyvä verosuunnittelu
 • Rikosasiat
 • Edunvalvontaan liityvät asiat
 • Vakuutusoikeudelliset asiat
 • Maahanmuuttoasiat

Lassi Ejanti

040 964 7760, lassi.ejanti@prolaki.fi

Lakiassistentti

Minut tunnetaan ahkerana työntekijänä. Hoidan kaikki asiat tunnollisesti, tehokkaasti ja asiantuntevasti. Minulla on kokemusta muun muassa tuomioistuimessa työskentelystä ja puhun sujuvasti ruotsia. Minulla on kokemusta myös henkilöiden avustamisesta eri viranomaisissa. Opiskelen oikeustiedettä Helsingin yliopistossa.