Asiakirjoista turvaa tulevaisuuteen

ASIAKIRJOJEN LAADINTA

ASIKIRJOJEN LAATIMISEEN LIITTYY PALJON JURIDISIA KYSYMYKSIÄ

Laadimme monenlaisia juridisia asiakirjoja. On tärkeää, että elämääsi liittyvät juridiset asiakirjat on laadittu oikein. Käännythän puoleemme, kun asiakirjan laatiminen on ajankohtaista.

 

ASIAKKAIDEMME KOKEMUKSIA

 

Kokemuksemme Pro Lain palveluista ovat positiivisia. Haasteellisten perintöasioiden hoito tapahtui lämminhenkisesti, yksityisyyttä kunnioittaen ja asioihin paneutuen.

Lainopillisiin kysymyksiin saa nopeasti vastauksen. Tuntuu, että palvelu on aina saatavilla – ja lisäksi edullista.

Hyvää asiakaslähtöistä palvelua. Motivoitunutta asiakaspalvelua tapauksen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Voin suositella lämpimästi Pro Lain palveluja, kuten itseasiassa olen tehnytkin.

Asiantuntevaa ja aidosti läsnäolevaa asiakaspalvelua. Täyden 10 palvelua!

Asioiminen on helppoa ja joutuisaa.

Lämminhenkistä, asiantuntevaa, yksilöllistä palvelua.

Luotettava ja henkilökohtainen palvelu. Vaikea asia saatiin hoidettua hienosti. Tuntui siltä, että ihan oikeasti välitettiin, ei vain hoidettu annettua toimeksiantoa. Mikäli tarvetta, käännyn toimiston puoleen jatkossakin.

Kärsimättömän asiakkaan asia hoidettiin kärsivällisesti ja hyvin. Kohtuuhintainen, osaava lakitoimisto. Suosittelen. Vaikeatkin asiat saatiin selitettyä asiakkaalle ymmärrettävästi.

KUN TARVITSET OIKEUDELLISTA APUA,
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ.

Selvitetään yhdessä, miten voimme auttaa sinua.

SOITA MEILLE

Me kartoitamme tilanteesi. Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

TEEMME TOIMEKSIANTO­SOPIMUKSEN JA RYHDYMME TOIMEEN.

AJAMME ASIASI SINUN ETUSI MUKAAN

Selvitämme aina mahdollisuutesi saada oikeusapua tai
korvausta oikeusturvavakuutuksesta.

JURIDINEN TIETOPAKETTI ASIAKIRJOISTA

TESTAMENTTI

Testamentilla määrätään omaisuuden jaosta testamentintekijän kuoleman jälkeen. Jos perittävällä ei ole testamenttia, omaisuus jaetaan perintökaaren määräysten mukaan. Rintaperillisillä eli lapsilla on testamentista huolimatta pääsääntöisesti oikeus lakiosaan.

Erilaisiin elämäntilanteisiin sopii erilaiset testamentti tyypit esimerkiksi sen mukaan, halutaanko testamentilla

AVIOEHTO

Kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde päättyy eroon, on kummallakin puolisolla lain pääsäännön mukaan oikeus saada puolet puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että heidän omaisuuttaan ei jaeta suhteen päättyessä tasan lain pääsäännön mukaan.

PERUNKIRJOITUS

Perunkirjoitus on Suomen lain mukaan järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää vainajan varallisuustilanne kuolinhetkellä sekä vainajan perilliset ja muut mahdolliset oikeudenomistajat. Nämä tiedot kirjataan asiakirjaan, jonka nimi on perukirja. Perukirjan yksi tarkoitus on toimia eräänlaisena veroilmoituksena, jonka pohjalta verottaja tekee perintöveropäätökset.

 

PERINNÖNJAKO

Perunkirjoituksen jälkeen voidaan tehdä perinnönjako, jossa vainajan omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perinnönjako on tehtävä kirjallisesti laissa olevia muotomääräyksiä noudattaen. Kuolinpesän osakkaat voivat sopia perinnönjaon sisällöstä keskenään. Perinnönjaossa kannattaa kuitenkin käyttää asiantuntijaa, joka kertoo eri vaihtoehdoista ja laatii tarvittavat asiakirjat. Perinnönjakoon liittyy useita perintöoikeuden ja verotuksen kannalta huomioitavia asioita. Mikäli kuolinpesässä on esimerkiksi asunto tai kiinteää omaisuutta, voi näihin liittyä yllättäviä veroseuraamuksia, jotka on hyvä ennakoida.

 

OSITUS

Omaisuuden ositus tulee ajankohtaiseksi, kun avioero on laitettu vireille tai kun avioliitto on purkautunut toisen puolison kuoleman vuoksi. Osituksessa selvitetään mitä omaisuutta puolisoilla on ja määritellään miten varat ja velat jakautuvat puolisoiden kesken avioliiton päättymisen jälkeen. Pääsääntö on, että omaisuus tasataan puolisoiden kesken. Avioehto tai kolmannen henkilön testamentissa tai lahjakirjassa oleva määräys vaikuttavat osituksen lopputulokseen, jos jotakin omaisuudesta on määrätty avio-oikeuden ulkopuoliseksi.

EDUNVALVONTA

Edunvalvontavaltakirjalla voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että ei pysty esimerkiksi sairauden takia enää hoitamaan asioitaan. Valtakirja on laa- dittava ennen kuin toimintakyky on alentunut merkittävästi.

Edunvalvontavaltakirjan etuna on se, että sillä voi itse määrätä luotettavan henkilön hoitamaan asioitaan. Lisäksi valtakirja vähentää viranomaisbyrokratiaa, joka liittyy hol-

PRO LAKI OY

Ajamme asiaasi väsymättä kuin se olisi omamme.

Toimistomme sijaitsee Helsingissä, mutta palvelemme asiakkaitamme monipuolisten etäyhteyksien välityksellä asiakkaan sijainnista riippumatta ympäri Suomea ja maailmanlaajuisesti.

OSOITE

Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 4. krs
00260 Helsinki
Näytä kartalla

puh. 040 964 7760
toimisto@prolaki.fi

YHTEISTYÖSSÄ

Lakiasiaintoimisto Pro Laki Oy ei vastaa tämän sivuston sisällön mahdollisista virheistä eikä niistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Tietosuojaseloste