Perintöasiat
hienotunteisesti ja
ammattiataidolla

PERINTÖOIKEUS

AUTAMME SINUA JA LÄHEISIÄSI
ELÄMÄN KÄÄNNEKOHDISSA

Läheisen kuollessa eteesi tulee monia asioita, joissa sinun kannattaa käyttää asiantuntijan apua ja säästyä monelta murheelta muutenkin raskaassa elämäntilanteessa. Olemme erikoistuneet perintöoikeuteen. Perunkirjoitukset, perinnönjako, ositus ja muut perintöoikeuteen liittyvät toimeksiannot hoituvat meiltä kustannustehokkaasti ja laadukkaasti.

Olemme apuna myös riitatilanteessa.

VARAUDU YLLÄTTÄVÄÄN TILANTEESEEN

Edunvalvontavaltakirja

Testamentti

JURISTI AVUKSI PERINNÖNJAKOON

Perunkirjoitus

Perinnönjako

Ositus

RIITATILANTEISIIN ASIANTUNTEMUSTA

Pesänselvittäjä

Pesänjakaja

Perinnönjaon moite

 

ASIAKKAIDEMME KOKEMUKSIA

 

Kokemuksemme Pro Lain palveluista ovat positiivisia. Haasteellisten perintöasioiden hoito tapahtui lämminhenkisesti, yksityisyyttä kunnioittaen ja asioihin paneutuen.

Lainopillisiin kysymyksiin saa nopeasti vastauksen. Tuntuu, että palvelu on aina saatavilla – ja lisäksi edullista.

Hyvää asiakaslähtöistä palvelua. Motivoitunutta asiakaspalvelua tapauksen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Voin suositella lämpimästi Pro Lain palveluja, kuten itseasiassa olen tehnytkin.

Asiantuntevaa ja aidosti läsnäolevaa asiakaspalvelua. Täyden 10 palvelua!

Asioiminen on helppoa ja joutuisaa.

Lämminhenkistä, asiantuntevaa, yksilöllistä palvelua.

Luotettava ja henkilökohtainen palvelu. Vaikea asia saatiin hoidettua hienosti. Tuntui siltä, että ihan oikeasti välitettiin, ei vain hoidettu annettua toimeksiantoa. Mikäli tarvetta, käännyn toimiston puoleen jatkossakin.

Kärsimättömän asiakkaan asia hoidettiin kärsivällisesti ja hyvin. Kohtuuhintainen, osaava lakitoimisto. Suosittelen. Vaikeatkin asiat saatiin selitettyä asiakkaalle ymmärrettävästi.

KUN TARVITSET OIKEUDELLISTA APUA,
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ.

Selvitetään yhdessä, miten voimme auttaa sinua.

SOITA MEILLE

Me kartoitamme tilanteesi. Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

TEEMME TOIMEKSIANTO­SOPIMUKSEN JA RYHDYMME TOIMEEN.

AJAMME ASIASI SINUN ETUSI MUKAAN

Selvitämme aina mahdollisuutesi saada oikeusapua tai
korvausta oikeusturvavakuutuksesta.

JURIDINEN TIETOPAKETTI OMAISUUSASIOIHIN

EDUNVALVONTAVALTAKIRJA

Edunvalvontavaltakirjalla voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että ei pysty esimerkiksi sairauden takia enää hoitamaan asioitaan. Valtakirja on laa- dittava ennen kuin toimintakyky on alentunut merkittävästi.

Edunvalvontavaltakirjan etuna on se, että sillä voi itse määrätä luotettavan henkilön hoitamaan asioitaan. Lisäksi valtakirja vähentää viranomaisbyrokratiaa, joka liittyy hol-

TESTAMENTTI

Testamentilla määrätään omaisuuden jaosta testamentintekijän kuoltua. Jos perittävällä ei ole testamenttia, omaisuus jaetaan perintökaaren mukaan. Rintaperillisillä on testamentista huolimatta pääsääntöisesti oikeus lakiosaan.

Erilaisiin elämäntilanteisiin sopii erilaiset testamenttityypit esimerkiksi sen mukaan, halutaanko testamentilla

PERUNKIRJOITUS

Laadimme perunkirjoituksia sekä kiinteällä hinnalla että tuntiveloituksella. Voit valita sinulle paremmin sopivan. Jos haluat, niin hankimme myös asiakirjat puolestasi. Läheisen kuolemaan liittyy paljon selvitettäviä ja hoidettavia asioita, jonka vuoksi olemme halunneet luoda palvelun, jossa sinun ei tarvitse käyttää aikaasi asiakirjojen hankkimiseen. Jätä yhteystietosi tästä, niin otamme yhteyttä.

 

PERINNÖNJAKO

Perunkirjoituksen jälkeen voidaan tehdä perinnönjako, jossa vainajan omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perinnönjako on tehtävä kirjallisesti laissa olevia muotomääräyksiä noudattaen. Kuolinpesän osakkaat voivat sopia perinnönjaon sisällöstä keskenään. Perinnönjaossa kannattaa kuitenkin käyttää asiantuntijaa, joka kertoo eri vaihtoehdoista ja laatii tarvittavat asiakirjat. Perinnönjakoon liittyy useita perintöoikeuden ja verotuksen kannalta huomioitavia asioita. Mikäli kuolinpesässä on esimerkiksi asunto tai kiinteää omaisuutta, voi näihin liittyä yllättäviä veroseuraamuksia, jotka on hyvä ennakoida.

 

PESÄNSELVITTÄJÄ

Kuolinpesän omaisuus voidaan luovuttaa pesänselvittäjän hallintaan, mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pysty esimerkiksi riitaisessa tilanteessa keskenään sopimaan siitä, miten kuolinpesän omaisuutta hoidetaan ja hallinnoidaan. Pesänselvittäjän tehtäviin kuuluu kuolinpesän ja sen omaisuuden hallinnoiminen ja pesän saattaminen jakokuntoon perinnönjakoa varten.

 

PESÄNJAKAJA

KMikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse sopimukseen perinnönjaon sisällöstä, voidaan kuolinpesään määrätä ulkopuolinen pesänjakaja, joka päättää siitä, että miten omaisuus jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken. Pesänjakajan tehtävänä on perinnönjaon sekä tarvittessa myös osituksen toimittaminen. Pesänjakaja selvittää ja ratkaisee riitakysymyksiä ja järjestää tarvittavan määrän kokouksia. Yleensä osakkailta pyydetään myös kirjallisia lausumia vaatimuksistaan asian edetessä.

OSITUS

Omaisuuden ositus tulee ajankohtaiseksi, kun avioero on laitettu vireille tai kun avioliitto on purkautunut toisen puolison kuoleman vuoksi. Osituksessa selvitetään mitä omaisuutta puolisoilla on ja määritellään miten varat ja velat jakautuvat puolisoiden kesken avioliiton päättymisen jälkeen. Pääsääntö on, että omaisuus tasataan puolisoiden kesken. Avioehto tai kolmannen henkilön testamentissa tai lahjakirjassa oleva määräys vaikuttavat osituksen lopputulokseen, jos jotakin omaisuudesta on määrätty avio-oikeuden ulkopuoliseksi.

PRO LAKI OY

Ajamme asiaasi väsymättä kuin se olisi omamme.

Toimistomme sijaitsee Helsingissä, mutta palvelemme asiakkaitamme monipuolisten etäyhteyksien välityksellä asiakkaan sijainnista riippumatta ympäri Suomea ja maailmanlaajuisesti.

OSOITE

Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 4. krs
00260 Helsinki
Näytä kartalla

puh. 040 964 7760
toimisto@prolaki.fi

YHTEISTYÖSSÄ

Lakiasiaintoimisto Pro Laki Oy ei vastaa tämän sivuston sisällön mahdollisista virheistä eikä niistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

Tietosuojaseloste