Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan heidän kesken. Lain pääsäännön mukaan avioliiton päättyessä avioeron tai kuoleman johdosta on kummallakin puolisolla oikeus saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Avioehtosopimuksella voidaan siis vaikuttaa tähän.

Avioehtosopimus voidaan tehdä joko ennen avioliiton solmimista taikka sen aikana. Avioehtosopimus rekisteröidään maistraatissa.

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan tai osittain ja avioehtosopimus voi koskea vain tiettyä omaisuutta, esimerkiksi lahjana tai perintönä saatua omaisuutta. Avioehtosopimus voidaan tehdä myös pelkän avioeron varalta.

Avioehtosopimuksen tekemistä kannattaa harkita erityisesti silloin kun puolisoiden varallisuuserot ovat merkittävät, olet perinyt tai tulevaisuudessa perimässä taikka saanut lahjaksi jotakin arvokasta tai merkittävää omaisuutta taikka olet solmimassa uutta avioliittoa esimerkiksi jäätyäsi leskeksi. Avioehdon laatiminen on järkevää myös useissa muissakin tilanteissa.

Etenkin perheissä, joissa on pieniä lapsia, on syytä huolehtia myös puolison taloudellisesta turvallisuudesta sen varalta, että toinen puolisoista yllättäen kuolee. Usein avioehtosopimuksen yhteydessä laaditaan myös testamentti tai ainakin kartoitetaan sen tarve.