Perinnönjako

Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesän osakkaat voivat tehdä perinnönjaon. Jos vainaja on ollut avioliitossa, tulee ennen perinnönjakoa tehdä omaisuuden ositus tai omaisuuden erottelu, mikäli puolisoilla on ollut avioehto. Ositus ja perinnönjako voidaan tehdä samalla asiakirjalla. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Perinnönjaossa vainajan omaisuus jaetaan perillisten kesken.

Kuolinpesän osakkaat voivat tehdä jaon sopimusjakona keskenään, mutta jaossa on suositeltavaa käyttää asiantuntijaa apuna. Perinnönjakoon liittyy useita perintöoikeuden ja verotuksen kannalta huomioitavia asioita. Mikäli kuolinpesässä on esimerkiksi asunto tai kiinteää omaisuutta, voi näihin liittyä yllättäviä veroseuraamuksia, jotka on hyvä ennakoida. Asiantuntijan avulla voidaan saada aikaan myös huomattavia säästöjä verotuksessa.

Jos osakkaat eivät pääse sopimukseen perinnönjaosta, voi kuka tahansa pesän osakkaista hakea pesänselvittäjää ja –jakajaa käräjäoikeudelta.