Perunkirjoitus

MIKSI PERUNKIRJOITUS TEHDÄÄN?

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää vainajan varallisuustilanne kuolinhetkellä sekä vainajan perilliset ja muut mahdolliset oikeudenomistajat. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirjan yksi tarkoitus on toimia eräänlaisena veroilmoituksena, jonka pohjalta verottaja tekee perintöveropäätökset.

MITÄ PERUKIRJAAN MERKITÄÄN?

Perukirjaan kirjataan kuolinpesän tila eli luetteloidaan vainajan sekä mahdollisen lesken varat ja velat. Perukirjalla on myös muita tarkoituksia. Perukirjasta ilmenevät kuolinpesän osakkaat ja testamentinsaajat. Lisäksi perukirjaan kirjataan mahdollisia perintöverotukseen vaikuttavia ilmoituksia, kuten lesken pidättämä hallintaoikeus asuntoon sekä tasingon maksamisesta kieltäytyminen.

KANNATTAAKO PERUNKIRJOITUS TILATA LAKIMIEHELTÄ?

Perukirjan laatimisessa on syytä olla huolellinen. Perukirja toimii usein perinnönjaon pohjana tai ainakin merkittävänä apuvälineenä, mikäli se on laadittu huolellisesti. Lakimiehen puoleen kääntyminen on taloudellinen ja aikaa säästävä ratkaisu, kun asiat tehdään kerralla oikein. Samalla huomioidaan myös eri vaihtoehtojen verotukselliset, taloudelliset ja oikeudelliset vaikutukset, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin.

MITEN PERUNKIRJOITUS ETENEE?

Perunkirjoituksen valmistelu on hyvä aloittaa viimeistään hautajaisten jälkeen, kun kuolemasta on kulunut noin kuukausi. Sovittuamme toimeksiannosta, lähetämme pesän ilmoittajalle ns. tarkistuslistan asiakirjoista, joita perunkirjoituksessa tarvitaan. Listan avulla pesän ilmoittaja osaa kerätä ja tilata tarvittavat asiakirjat. Tarvittaessa ohjeistamme asiakasta yksityiskohtaisesti tilaamaan oikeat asiakirjat. Asiakirjat voitte toimittaa meille postitse, sähköpostitse tai tuomalla ne toimistollemme Helsingin Museokadulle. Asiakirjojen toimittamisen jälkeen laadimme perukirjaluonnoksen ja sovimme perunkirjoituksen ajankohdan. Perunkirjoitustilaisuuteen kutsutaan kaikki pesän osakkaat, mutta läsnäolovelvollisuus on vain pesän ilmoittajalla.

Perunkirjoitustilaisuuden jälkeen toimitamme perukirjan ja tarvittavat liitteet verottajalle. Perunkirjoitustilaisuudessa on hyvä tilaisuus keskustella myös kuolinpesän jatkosta sekä mahdollisesta osituksesta ja perinnönjaosta.