Testamentti

Testamentilla määrätään siitä, miten omaisuus jaetaan testamentintekijän kuoltua. Jos perittävällä ei ole testamenttia, omaisuus jaetaan perintökaaren mukaan.

Rintaperillisillä on pääsääntöisesti testamentista huolimatta kuitenkin oikeus lakiosaan. Testamenttityyppejä on erilaisia ja vaihtuviin elämäntilanteisiin sopivat erilaiset testamenttiratkaisut esimerkiksi sen mukaan, halutaanko testamentilla tehdä verosuunnittelua vai ensisijaisesti turvata lesken asemaa puolison kuoleman varalta. Testamentin laatimisessa tulee noudattaa tarkasti lain asettamia muotomääräyksiä. Testamenttiin liittyy useita perintö- ja vero-oikeudellisia kysymyksiä, joten sen laadinnassa on tärkeää käyttää asiantuntijan apua.