Yksityinen lastenvalvoja

halaus

Erotilanteessa vanhempien on sovittava lasten asumispaikasta ja tapaamisista muualla asuvan vanhemman kanssa sekä elatusavusta. Jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus, se jatkuu eron jälkeen elleivät vanhemmat muuta sovi.

Kunnallisille lastenvalvojille on usein pitkä jono ja erotilanteissa perhe saattaa kokea odottelun hankalana. Vaihtoehtona asiakkaamme saa yksityisen lastenvalvojan palvelut laadukkaasti ja joustavasti, ilman jonoja.

Vanhemmat pääsevät nopeasti tapaamaan lapsioikeuteen erikoistunutta lakimiestä, joka laatii tarvittavat, lapsia koskevat sopimukset ja vahvistuttaa ne tuomioistuimessa. Teemme elatuksiin, tapaamisiin, asumiseen sekä huoltoon liittyviä sopimuksia.

Lastenvalvojan ja tuomioistuimen vahvistamat sopimukset ovat tarvittaessa
täytäntöönpantavissa, mikäli toinen osapuoli ei niitä noudata.