Etusivu » Palvelut » Perintöoikeus » Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

MIKSI PERUNKIRJOITUS TEHDÄÄN?

Perunkirjoitus on lain mukaan järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää vainajan varallisuustilanne kuolinhetkellä sekä vainajan perilliset ja muut mahdolliset oikeudenomistajat. Nämä tiedot kirjataan asiakirjaan, jonka nimi on perukirja. Perukirjan yksi tarkoitus on toimia eräänlaisena veroilmoituksena, jonka pohjalta verottaja tekee perintöveropäätökset.

MITÄ PERUKIRJAAN MERKITÄÄN?

Perukirjaan kirjataan kuolinpesän osakkaat ja muut oikeudenomistajat sekä luetteloidaan vainajan sekä mahdollisen lesken varat ja velat. Lisäksi perukirjaan kirjataan muut mahdolliset perimykseen ja perintöverotukseen vaikuttavat tiedot kuten avioehtosopimus, ennakkoperinnöt, lesken pidättämä hallintaoikeus asuntoon sekä ilmoitus tasingon maksamisesta kieltäytymisestä.

KANNATTAAKO PERUNKIRJOITUS TILATA LAKITOIMISTOLTA?

Perukirjan laatimisessa on syytä olla huolellinen. Perukirja toimii usein perinnönjaon pohjana tai ainakin merkittävänä apuvälineenä siinä, mikäli se on laadittu huolellisesti. Lakitoimiston puoleen kääntyminen on taloudellinen ja aikaa säästävä ratkaisu, kun asiat tehdään alusta alkaen oikein. Samalla huomioidaan myös eri vaihtoehtojen verotukselliset, taloudelliset ja oikeudelliset vaikutukset, jotta myöhemmin vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

MITEN PERUNKIRJOITUS ETENEE?

Perunkirjoituksen valmistelun yhteydessä täytyy hankkia paljon erilaisia asiakirjoja ja selvityksiä. Voit olla meihin yhteydessä heti kuolemantapauksen jälkeen ja halutessasi neuvomme sinua kaikkien käytännön asioiden hoitamisessa laskujen maksamisesta lähtien. Perunkirjoituksen toimittaja on syytä valita viimeistään silloin, kun kuolemasta on kulunut noin kuukausi ja hautajaiset on pidetty.

Sovittuamme toimeksiannosta, lähetämme pesän ilmoittajalle niin sanotun tarkistuslistan asiakirjoista, joita perunkirjoituksessa tarvitaan. Listan avulla pesän ilmoittaja osaa kerätä ja tilata tarvittavat asiakirjat. Halutessasi voimme valtakirjalla hankkia  tarvittavat asiakirjat. Kun asiakirjat on hankittu, laadimme niiden pohjalta perukirjaluonnoksen ja sovimme perunkirjoituksen ajankohdan. Perunkirjoitustilaisuuteen kutsutaan kaikki pesän osakkaat, mutta läsnäolovelvollisuus on vain pesän ilmoittajalla. Perunkirjoituksessa on oltava kaksi uskottua miestä, jotka järjestämme paikalle. Toinen uskotuista miehistä on aina toimistomme asiaa hoitanut perintöoikeuteen erikoistunut lakimies.

Perunkirjoitustilaisuuden jälkeen toimitamme perukirjan ja tarvittavat liitteet verottajalle. Perunkirjoitustilaisuudessa on myös mahdollista keskustella kuolinpesän jatkosta sekä mahdollisesta osituksesta ja perinnönjaosta.

SAAKO PERUNKIRJOITUKSELLE LISÄAIKAA?

Perunkirjoitusta ei aina ehdi toimittamaan kolmen kuukauden määräajan kuluessa. Tällöin verottajalta voi hakea lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle. Lisäaikaa on haettava ennen kolmen kuukauden määräajan päättymistä. Tarvittaessa huolehdimme lisäajan hakemisesta puolestasi.

KUN TARVITSET OIKEUDELLISTA APUA,
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ.

Selvitetään yhdessä, miten voimme auttaa sinua.

SOITA MEILLE

Me kartoitamme tilanteesi. Ensimmäinen yhteydenotto on aina maksuton.

TEEMME TOIMEKSIANTO­SOPIMUKSEN JA RYHDYMME TOIMEEN.

AJAMME ASIASI SINUN ETUSI MUKAAN

Selvitämme aina mahdollisuutesi saada oikeusapua tai
korvausta oikeusturvavakuutuksesta.

PRO LAKI OY

Ajamme asiaasi väsymättä kuin se olisi omamme.

Palvelemme asiakkaitamme pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla.

OSOITE

Pohjoinen
Hesperiankatu 15 A,
4. krs,
00260 Helsinki
Näytä kartalla

puh. 040 964 7760
toimisto@prolaki.fi

LÄHETÄ VIESTI

Lakiasiaintoimisto Pro Laki Oy ei vastaa tämän sivuston sisällön mahdollisista virheistä eikä niistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.